Juttusarja yrittäjyyskasvatuksen tekijöistä: Lukion opettaja Elina Hölttä

Juttusarja yrittäjyys-

kasvatuksen tekijöistä

 

Tralla.fi toteuttaa kevään 2021 aikana juttusarjan yrittäjyyskasvatuksen tekijöistä. Juttusarjan tavoitteena on tehdä tutuksi yrittäjyyskasvatuksen parissa työskenteleviä sekä jakaa heidän ajatuksia, kokemuksia ja vinkkejä muille.

Juttusarjan ensimmäisessä osassa esitellään opettaja Elina Hölttä, joka kertoo, miten hän toteuttaa yrittäjyyskasvatusta omassa työssään.

Yrittäjyyskasvatuksen tekijöitä: Elina Hölttä


Kuka olet ja mitä teet työksesi?
Elina Hölttä, Lahden lyseon yhteiskuntaopin opettaja.

Opetan lukiolaisille yhteiskunnasta erinäisiä opetussuunnitelmaan kirjattuja asioita sekä toimin opiskelijakunnan ohjaavana opettajana. Hyvinvointinäkökulma lukiossa on tullut tutuksi Liikkuva lukio – hankkeen vastuuopettajana.

Miten sinä toteutat yrittäjyyskasvatusta?
Yrittäjämäinen tapa toimia on osa jokapäiväistä työtäni. Erilliset kurssikokonaisuudet ovat oma osansa, mutta yrittäjyyskasvatuksen elementtejä on kaikilla kursseillani tavalla tai toisella.

Paras muistosi liittyen yrittäjyyteen tai yrittäjyyskasvatukseen?
Yrittäjä-kurssit vaativat panosta myös ympärillä olevalta yhteisöltä. Olen todella kiitollinen ihmisistä, jotka antavat omaa aikaansa ja panostaan lukiolaisten käyttöön ilman korvausta. Olemme saaneet upeita vieraita kursseille. Yksi parhaista päivistä on ollut elävä kirjasto – tapahtuma lukiolla, jossa lukioalaiset saivat lainata kirjoja = vieraana olleita ihmisiä.

Mitkä tavat olet kokenut parhaimmaksi toteuttaa yrittäjyyskasvatusta?
Tietysti kaikki lähtee itsestä eli toimintatapojen pitää olla opettajalle luontaisia. Teemme paljon teemaan liittyen, mutta en usko opiskelijoiden tunnistavan sitä kaikkea yrittäjämäiseksi toimintatavaksi, koska nimeän sitä itse erikseen harvoin. Kysymys on sisäänrakennetusta kulttuurista, ei erillisestä asiasta.

Mitkä kolme yrittäjämäistä valmiutta ovat mielestäsi tärkeimpiä ja miksi?
Lisätietoa yrittäjämäisistä valmiuksistä löydät Tralla.fi:stä täältä.
Aloitteellisuus ja vastuunottaminen. Lisäksi sanoisin, että kyky tehdä. Yksinkertaisesti tarttua toimeen ja tehdä asioita. Nuorison flegmaattisuus on huolestuttavaa. En ole huolissani puhelimen käytöstä tai somessa vietetystä ajasta vaan nimenomaan tylsyydestä, jota heidän kehonkielensä viestii. Yhteisöllisyyden eteen saa tehdä hartiavoimin töitä ja se kasautuu koko ajan harvemmille. Haluaisin lisää eloa ja energiaa. Vilkkautta!

Elina valittiin vuoden YES-agentiksi vuonna 2020. Lisää tietoa YES-agenteista saat täältä. Jutun alta löydät esimerkkejä, miten Lahden lyseossa on toteutettu esimerkiksi NY-toimintaa ja yritysyhteistyötä.

Kiitos Elinalle haastattelusta!

Mikäli haluatte vinkata haastateltavia yrittäjyyskasvatuksen toimijoita juttusarjaamme, otamme mielellämme ideoita vastaan! Voit lähettää vinkkejäsi sähköpostilla osoitteeseen info@tralla.fi.

Liitetyt materiaalit