Juttusarja yrittäjyyskasvatuksen tekijöistä: esittelyssä Päivi Ojala

Juttusarja yrittäjyys-

kasvatuksen tekijöistä

 

Yrittäjyyskasvatuksen työkalupakki Tralla.fi toteuttaa kevään 2021 aikana juttusarjan yrittäjyyskasvatuksen tekijöistä. Juttusarjan tavoitteena on tehdä tutuksi yrittäjyyskasvatuksen parissa työskenteleviä ja jakaa heidän kokemuksia ja vinkkejä.

Toisena yrittäjyyskasvatuksen tekijänä esitellään Suomen Yrittäjien Päivi Ojala, joka kertoo muun muassa, miten hänen mielestään yrittäjyyskasvatusta voisi vielä kehittää.

Yrittäjyyskasvatuksen tekijöitä: Päivi Ojala

 

Kuka olet ja mitä teet työksesi? Olen Päivi Ojala ja järjestän työkseni opettajien täydennyskoulutuksia yrittäjyydestä ja yrittäjyys-pedagogiikasta Suomen Yrittäjissä.

Miten sinä toteutat yrittäjyyskasvatusta? Toteutan yrittäjyys-kasvatusta tuottamalla koulutuskokonaisuuksia, jotka tarjoavat opettajille tietoa, taitoa ja innostusta yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Pyrin siihen, että opettajien koulutuksissa käytetään yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä.

Paras muistosi liittyen yrittäjyyteen tai yrittäjyyskasvatukseen.      Yksi mieleenpainuvista muistoista on lapsuudesta, kun tehtävänä oli kasata iso määrä halkoja puuvarastoon yhdessä sovitulla urakkapalkalla. Työn aloituksen, tahdin ja toteutuksen sai suunnitella itse ja kasan piti olla hyvä ja valmis sovittuna aikana. Pomoa ei näkynyt työmaalla juuri lainkaan. Tulikin houkutus kasata puut nopealla tahdilla. Huolimaton työ ja hosuminen kostautuivat, kun lähes valmis pino kaatui ja koko työ piti aloittaa alusta. Silloin harmitti, mutta opin paljon: vastuunkantamista oman työn tuloksista, suunnittelua, yhteistyötä, itseni johtamista ei-kiinnostavassa tehtävässä, sinnikkyyttä ja riskienhallinnan taitoa. Oppi juurtui, koska tätä työmenetelmää käytettiin kotona usein. Näin jälkikäteen tiedän, se oli yrittäjyyskasvatusta ja että saaduista yrittäjyystaidoista on ollut valtavasti hyötyä.

Miten sinä itse kehittäisit vielä yrittäjyyskasvatusta? Yrittäjyyskasvatukseen on Suomessa panostettu ilahduttavan paljon kuluneiden vuosien aikana. Työn tuloksena syntyneitä hyviä käytänteitä ja menetelmiä kannattaisi nyt levittää ja käyttää runsaasti. Mielestäni oppilaitosjohdon tulisi entistä tarmokkaammin asettaa yrittäjyyskasvatukselle selkeät tavoitteet sekä ohjata opettajia käyttämään yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä ja arvioimaan niistä saatuja tuloksia. Lisäksi sisällyttäisin yrittäjyyskasvatuksen pysyväksi osaksi opettajankoulutusta. Vahvistaisin myös yrittäjyyskasvatuksen oppijalähtöisyyttä, jolloin oppija pääsee hyödyntämään tilanteeseensa sopivia asiantuntijoita myös oppilaitoksen ulkopuolelta ja saa kerryttää tarvitsemaansa osaamista.  Näillä kehittämistoimilla yrittäjyyskasvatus voisi olla entistä tasalaatuisempaa ja opiskelijat eri oppilaitoksissa samanarvoisemmassa asemassa.

Päivi valittiin myös vuoden YES-agentiksi vuonna 2020. Lisää tietoa YES-agenteista saat täältä.

Lisäksi Päivi toimii projektipäällikkönä Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -projektissa. Tutustu Päivin luotsaamaan projektiin Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria ja sen tuotoksiin tästä.

Kiitos Päiville haastattelusta!

Mikäli haluatte vinkata haastateltavia yrittäjyyskasvatuksen toimijoita juttusarjaamme, otamme mielellämme ideoita vastaan! Voit lähettää vinkkejäsi sähköpostilla osoitteeseen info@tralla.fi.

Lue myös ensimmäinen juttu lukion opettajasta Elina Höltästä tästä