Tuotekortin julkaiseminen Tralla-tilin kautta

1

Kun olet luonut Tralla-tilin, kirjautunut palveluun ja päässyt omaan Tralla-profiiliin, voit jakaa omia sisältöjä luomalla tuotekortin.

Jakamasi sisältö voi olla esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen opetusmenetelmä, valmis opetusmateriaali, peli, sovellus tai tehtävä – mikä tahansa, josta uskot olevan hyötyä lasten ja nuorten yrittäjyystaitojen kehittämiseen.

2

Kun klikkaat profiilisivultasi Lisää tuotekortti-nappia, sinulle aukeaa lomake, johon voit täyttää tuotekortin tiedot.

3

Tuotekorttilomakkeessa sinua pyydetään ensin lisäämään tuotekortin otsikko, lyhyt johdanto eli ingressi sekä kuvaus materiaalistasi tai kokeilustasi.

Huom. Muista kirjoittaa kuvaus riittävän selkeästi ja napakasti, jotta lukija saa heti ymmärryksen siitä, mistä on kyse ja miten hän voi käyttää materiaalia omassa työssään.

Mitkä asiat helpottavat yleistä luettavuutta ja ymmärrystä?

 • Mieti, ketkä ovat tekstisi lukijoita. Yritä asettua lukijan asemaan.
 • Mikä on tärkeintä? Tuo se heti tekstin alkuun.
 • Käytä mahdollisimman tavallisia ja yleisiä sanoja. Vältä vaikeita termejä, ja jos käytät niitä niin määrittele ne.
 • Jos käytätä paljon termejä, jotka voivat olla monille uusia, erillinen sanasto voi auttaa.
 • Käytä yksinkertaisia lauserakenteita, mutta ei kuitenkaan pelkkää päälausetta. Vältä lauseenvastikkeita.
 • Vältä lyhenteitä
 • Suosi aktiivisia verbejä, vältä passiivia
 • Käytä informatiivisia ja tekstiä tukevia kuvia

 

Lisää media-napista voit lisätä halutessasi esim. kuvamateriaalia tuotekortin kuvaukseen. 

Video-otsikon alta voit lisätä tuotekorttiin videon Youtubesta. Liitä kenttään videon URL-osoite.

Seuraavaksi voit merkitä, onko tuote maksullinen tai selkokielinen.

Tutustu lisää-linkkiin lisätään linkki verkkosivuille, pdf-materiaaliin, pilvikansioon, blogiin, videoon tai muuhun materiaaliin, josta löytyy varsinainen materiaali tai lisätietoa jakamastasi sisällöstä.

Lomakkeen Miten toimitaan? -kohtaan voit lisätä tarkemmat toimintaohjeet tai askelmerkit, miten lähteä liikkeelle esim. materiaalin, mallin tai pelin kanssa. Lisää rivi-napilla saat aina lisättyä toimintaohjeet numero kerrallaan. Lisää siis toimintaohjeen vaihe tai askel aina omalle rivilleen. 

Esim.

 • Katso yrittäjyysvideo oppilaidesi kanssa ja pyydä jokaista pohtimaan 1-3. kysymystä, joita videon aikana tulee esille.
 • Videomateriaali.
 • Jaa oppilaat pienempiin porinaryhmiin ja pyydä ryhmiä keskustelemaan kysymyksistä, joita videon pohjalta nousi esille.

 

Palautteet -kohtaan voit lisätä palautteita tuotekortista painamalla Lisää palaute. Esim. “Oppimateriaali sai paljon kiitosta opiskelijoilta.”

Pyydämme, että lisäät yhteystiedot-sarakkeisiin vähintään nimesi, jotta  sinuun voidaan olla tarvittaessa yhteydessä ja kysyä lisätietoja.

Oikeasta reunasta pääset määrittelemään, miten tuotekorttisi löydetään Tralla-palvelun hakukoneen kautta esim. osaamistavoitteen, koulutusasteen tai oppiaineiden perusteella. Valitse tuotekorttiasi mahdollisimman hyvin kuvaavat hakukriteerit ja seuraa jokaisen hakukriteerin kohdalla olevia ohjeita (kuva alla).

Voit myös lisätä tuotekorttiisi kuvan, joka on PNG- tai JPEG-muodossa. Kuvan saat lisättyä oikean alalaidan kohdasta Artikkelikuva (kuva alla). Huom. muista, että sinulla on oltava tekijänoikeus käyttämääsi kuvamateriaaliin ja lupa kuvan julkaisuun! Jos julkaiset kuvan, katso, että se on riittävän ison kokoinen (väh. 800X800 pikseliä).

Kuva ei ole pakollinen.

4

Muista lopuksi julkaista tuotekorttisi! Palaa sivun oikeaan yläreunaan ja klikkaa sivun oikeassa reunassa olevaa sinistä nappia Julkaise (kuva alla).

Kiitos! Tuotekorttisi on julkaistu Trallassa.