Haaga-Helia ja K-ryhmä kehittäneet yhteistyössä pakohuonepelin

Oppilaitoslähettiläsmalli on alun perin K-ryhmän kehittämä malli yrityksen ja eri korkeakoulujen kanssa tehtävään oppilaitos-yritysyhteistyöhön. Mallissa on ideana, että eri korkeakouluista valmistuneita K-ryhmän työntekijöitä toimii oppilaitoslähettiläinä, jotka ovat yhteyshenkilöinä korkeakouluihin sekä kehittävät win-win yhteistyömalleja yhdessä oppilaitosten kanssa.

Haaga-Helia on yksi korkeakouluista, jonka kanssa K-ryhmä on toteuttanut vuodesta 2019 alkaen oppilaitoslähettiläsmallia. Tuloksena K-ryhmän ja Haaga-Helian välille on syntynyt monia erilaisia oppilaitosyritysyhteistyökäytänteitä.

K-ryhmän oppilaitoslähettiläät Minna Honkanen ja Sebastian Lindberg sekä yrityksen rekrytoinnista ja työnantajamielikuvasta vastaava Visa Myllyntaus kertovat oppilaitosyritysyhteistyöstä ja oppilaitoslähettiläsmallista.

 

Yhteistyö on tukenut muun muassa K-ryhmän rekrytointia sekä työnantajakuvaa. Haaga-Helian opiskelijat ovat saaneet kehittää osaamistaan autenttisissa tilanteissa ja oppia todellisten yritysesimerkkien kautta.

Oppilaitoslähettilästoiminta on osa Haaga-Helian ja K-ryhmän laajempaa partnerisopimusta, jonka tavoitteena on ollut pitkäjänteinen, systemaattinen ja tavoitteellinen yhteistyö.

Esimerkkejä K-ryhmän ja Haaga-Helian monipuolisesta yhteistyötä:

  • Nimikkoluokan lanseeraus Haaga-Helian Pasilan kampukselle.
  • Haaga-Helia toteuttanut yli 100 Kespron työntekijälle Minestronomi (minirestonomi) opintokokonaisuuden.
  • Pakohuone-yhteistyö tukemaan korkeakouluopiskelijoiden taloushallinnon opintoja.
  • Opiskelijatutkimus tietotyön työkalujen käytöstä.
  • Haaga-Helian opiskelijat opastaneet K-ryhmäläisiä muutossa K-Kampukselle.
  • K-ryhmä on ollut useissa opiskelijatapahtumissa mukana (mm. fuksiaiset ja vuosijuhlat) ja sponsoroinut ainejärjestöjä.
  • Kurssivierailuja ja opinnäytehaastatteluja.


Pakohuonepeli syntyi yritysyhteistyönä

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja K-ryhmä ovat kehittäneet yhdessä uudenlaisena yhteistyömuotona uuden tavan oppia toiminnallisesti ja pelillisesti muun muassa taloushallintoa, ongelmanratkaisu- ja ryhmätyötaitoja. Alkuvuonna 2020 käyttöönotetussa pakohuonepelissä liiketalouden tradenomiopiskelijat testaavat taloushallinnon taitoja kuvitteellisessa K-ryhmän toimeksiannossa. Pakohuonepelin käyvät läpi tiimeittäin kaikki oppilaitoksen liiketalouden opiskelijat osana heidän perusopintojaan.

Tavoitteena on ollut, että pakohuone on kokonaisvaltainen ja kokemuksellinen oppimiskokemus. Ensin opiskellaan taloushallinnon tietoja ja taitoja, jonka jälkeen teoriaa pääsee hyödyntämään käytännössä pakohuoneessa. Tarvittaessa opettaja voi tukea pakohuoneessa olevia opiskelijaryhmiä videoyhteyden kautta.

Substanssiosaamisen, kuten katelaskennan ja tunnuslukujen tuntemuksen lisäksi pakohuoneesta selviämiseen tarvitaan mm. vuorovaikutustaitoja, kekseliäisyyttä, paineensietokykyä ja luovuutta. Ongelmanratkaisu ja talousdatan tulkitseminen sekä sen hyödyntäminen liiketoiminnassa ovat tärkeitä tulevaisuudentaitoja. Pakohuone tukee näitä taitoja pelillisesti ja innostavasti pieni pilke silmäkulmassa. Tämä on yrittäjämäistä pedagogiikkaa parhaimmillaan.

K-ryhmän oppilaitoslähettiläiden lisäksi Haaga-Heliasta pakohuonetta ovat olleet kehittämässä taloushallinnon lehtorit Heli Kortesalmi, Jere Peiponen ja Katja Rumpunen.

”Pakohuone ehti olla aktiivisessa käytössä muutaman kuukauden ennen vallitsevaa koronakriisiä. Saadun palautteen perusteella on havaittu, että laskentataitojen lisäksi pelin avulla kehittyy ongelmanratkaisukyky, sinnikkyys sekä kommunikointitaidot”, toteaa pakohuoneesta vastuussa oleva Jere Peiponen.

Lisäksi pakohuoneen toteutukseen ja markkinointiin on osallistunut laajasti myös Haaga-Helian muita opiskelijoita ja henkilökuntaa eri koulutusohjelmista. Pakohuone on näin tukenut koko oppilaitoksen yrittäjämäistä toimintakulttuuria.

Jere Peiponen (kuvassa) osallistui Trallan webinaariin toukokuussa 2020 ja kertoi pakohuoneesta, sen kehittämisestä ja palautteesta. Jeren haastattelun näet 49:00 minuutin kohdasta.

 

 

Liitetyt materiaalit