Arvioi oppilaitoksesi tai kuntasi yrittävää kulttuuria osoitteessa yrittavakulttuuri.fi

Oulun yliopiston MicroENTRE®:n ja YES Pohjois-Pohjanmaan tuottama yrittävän kulttuurin arvointityökalu tarjoaa käytännön vinkkejä toimenpiteistä, joilla voidaan tukea oppilaitoksen yrittävän kulttuurin rakentumista ja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden toteutumista.

Voiko oppilaitoksen yrittävää kulttuuria mitata?

Kyllä voi, esimerkiksi Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®n vastavalmistuneella Yrittävän kulttuurin itsearviointipalvelu -työkalulla, joka tukee oppilaitosten yrittävän kulttuurin rakentumista ja yrittäjyyskasvatuksen toteutumista.

Työkalu avattiin tammikuussa osoitteessa yrittavakulttuuri.fi. Sivusto kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatuksen keskeiset tavoitteet, joiden pohjalta yrittävän kulttuurin itsearvointitesti on rakennettu. Testi perustuu tutkimukseen, valtakunnallisiin yrittäjyyslinjauksiin ja alueellisiin yrittäjyyskasvatuksen strategioihin.

Palvelun avulla oppilaitoksessa voidaan omatoimisesti arvioida ja suunnitella yrittävän kulttuurin toteutumista ja sen kehittämistä pitkäjänteisesti. Rehtorit tai opetushenkilöstö voivat itse vastata kysymyksiin ja saada tulokset ja eväitä jatkoa varten sekä vertailua muihin saman kouluasteen oppilaitoksiin suoraan palvelusta.

Työkalu sopii myös koko kunnan yrittävän kulttuurin arvointiin

Yrittävän kulttuurin itsearvointityökalu on suunnattu koulutusorganisaatioille, mutta sitä voidaan hyödyntää myös kuntatasolla. Työkalu antaa kuntajohdolle mahdollisuuden tarkastella yrittäjyyskasvatuksen ja yrittävän ilmapiirin toteutumista koko kunnan tasolla.

Testaa heti: yrittavakulttuuri.fi.

Yrittävän kulttuurin itsearviointipalvelu pilotoitiin Pohjois-Pohjanmaan alueella viime vuoden lopulla. Lue lisää:

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® on tuottanut testin osana EAKR-rahoitteista SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hanketta. Sisällön kehittämisessä ovat olleet mukana YES ry, YES-verkosto, Centria, OAMK, Koulutuskeskus Brahe, Koulutuskeskus JEDU, OSAO, Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut sekä alueelliset yrityspalvelut. Oppimateriaalien näkökulmasta sisältöä ovat kommentoineet myös Talous ja nuoret TAT sekä Nuori Yrittäjyys ry.

Lisätiedot: Leena Eskola, 040 0906103, leena.eskola@oulu.fi

Liitetyt materiaalit