Haku
Haku

Hakusanalla "tunne työ" löytyi 167 osumaa.

Tunne Työ @REDI -työelämätapahtuma
Tunne Työ @REDI -työelämätapahtumassa opiskelijat kiersivät yhteistyökumppanien toteuttamia työelämärasteja Seppo.io-pelin avulla. Tapahtuma toteutettiin kauppakeskus REDIssä 7.11.2019. Tapahtumaan osallistui 2500 lukiolaista, 80 yhteistyökumppania ja yli 70 opiskelijaa, jotka saivat tapahtumantuottamisesta aidon harjoitustyön kurssilla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Tunne työ – Suunnittele ura
Tunne Työ – suunnittele ura Tunne Työ – suunnittele ura (2017-2019) on ollut laaja ESR-kumppanuushanke lukioiden työelämälähtöisen pedagogiikan, työelämäyhteistyön sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätuntemuksen kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on ollut tukea...
Lue lisää
Työelämätreffit opettajille ja yritysten edustajille
Tunne Työ -hanke järjesti hankkeen oppilaitoksille ja työelämän edustajille työelämätreffit. Työelämätreffeillä kuultiin puheenvuoroja yhteistyön toteuttamisesta ja merkityksestä. Pikatreffeillä mahdollistettiin yhteistyön aloittaminen eri kumppanien kesken. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Aineenopettajien yritysvierailu
Espoon aineenopettajat jalkautuivat yhdeksi iltapäiväksi 11 erilaiseen yritykseen. Ideana oli kuulla millaista yritysyhteistyötä yrityksen kanssa voisi tehdä ja millaisia taitoja opiskelijat omassa työtulevaisuudessaan tarvitsevat. Jokaisesta espoolaisesta lukiosta lähti muutama opettaja jokaiseen tarjolla olevista yrityksistä. Näin lukio sai haltuunsa yhteyksiä kaikkiin mukana olleisiin yrityksiin. Malli on kehitetty Tunne Työ -suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
KesätyöX, kesätyötapahtuma 2. vuosikurssin opiskelijoille
Kesätyöt auttavat hahmottamaan työelämää ja näkemään erilaisia työelämä- ja koulutuspolkuja. Lisäksi opiskelijan tulevaisuudessa hänelle on hyötyä jokaisesta työtodistuksesta ensimmäisiä pysyviä työpaikkoja hakiessa. Espoossa kaikki 2. vuosikurssin opiskelijat osallistuvat kerran vuodessa järjestettävään KesätyöX tilaisuuteen. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hankketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Johtamisvarjostus lukiorehtoreille ja yritysjohtajille
Tunne Työ-hankkeessa toteutettiin lukiorehtoreiden ja yritysjohtajien johtamisvarjostus. Lukiorehtori ja yritysjohtaja ovat vertaismentoripari, jotka varjostavat toistensa työntekoa, sparraavat toisiaan ja oppivat toisiltaan. Johtamisvarjostukseen on osallistunut rehtoreita Helsingin, Espoon, Vantaan, Lahden ja Lappeenrannan lukioista. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Tapahtumajärjestäjäkurssi
Espoossa tapahtumajärjestäjäkurssin opiskelijat ovat järjestäneet KesätyöX tapahtuman muille espoolaisille 2. vk:n opiskelijoille.. Kurssilla on opiskeltu mitä kaikkea tapahtuman järjestämiseen kuuluu, mietitty mitä yrityksiä halutaan tapahtumaan töitä tarjoamaan ja otettu yhteyttä näihin. Lisäksi kurssilla mietitään mainostamista ja tapahtuman yhteistä ilmettä. Kurssi on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Lukion oma puhelinapplikaatio helpottamassa yhteydenpitoa
Tapiolan lukiolle kehitettiin puhelimiin ladattava aplikaatio, jonka kautta opiskelijat voivat lähettää kysymyksiä ja olla yhteydessä eri tahoihin. Aplikaatioon on liittynyt opiskelijoiden lisäksi esimerkiksi lukion alumneja, koululla käyneitä vierailijoita ja tutoreita. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat seminaarin kokousavustajina
Opiskelijat toimivat kokousavustajina Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen järjestämässä Euroopanlaajuisessa biodiversiteettikokouksessa. Malli on kehitetty Tunne Työ – suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Psykologia työelämässä
Martinlaakson lukiossa järjestettiin Psykologia työelämässä -kurssi, jonka tarkoituksena oli esitellä psykologiaa työelämän eri osa-alueilla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Alumnitoimintaa
Alumnipäivän ja alumnitoiminnan suunnittelu ja toteutus Olarin lukiossa ja syksystä 2019 alkaen Otaniemen lukiossa. Olarin lukion alumnit ja opinto-ohjaaja, syksy 2019 Yhdistyneessä Otaniemen lukiossa Olarin ja Pohjois-Tapiolan alumnit. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ- suunnittele ura-hanketta ja olemassaolevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ-suunnittele ura-hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Vierailijaluennot
Martinlaakson lukiolla järjestettiin useita vierailijaluentoja lukuvuoden aikana. Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.
Lue lisää
Study talk -korkeakouluesittelysarja ja Lunch talk -luentosarja
Study talk ja Lunch talk ovat Pohjois-Tapiolan lukiossa kehitettyjä esittelysarjoja, joiden kautta opiskelijoilla on mahdollisuus saada laaja kuva jatko-opintomahdollisuuksista ja kuulla ajankohtaisista asioista erilaisten vierailijoiden kautta. Molempia malleja on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja ne ovat olleet käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto. Molemmat mallit jatkuvat aktiivisesti Otaniemen lukiossa.
Lue lisää
Uratarinaviikko
Lumon lukiossa järjestettiin uratarinaviikko, jonka aikana jokainen koulun opettaja esitteli jokaisella kurssillaan oman uratarinansa. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Työelämätaidot osana psykologian kurssia
Vuosaaren lukiossa harjoiteltiin työelämätaitoja osana PS9-kurssia. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Talousguru -kurssi
Kimpisen lukiossa kehitettiin uusi kurssi, jonka tavoitteena oli syventää pakkolisen kurssin sisältöjä sekä yhdistää kurssiin myös tiimipedagogiikkaa ja työelämätaitoja. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat opintomatkalla Lontoossa
Sibelius-lukion 12 opiskelijaa kävi osallistumassa jazz-festivaaliin ja tutustumassa Lontoon kaupunkikulttuuriin ja opiskelumahdollisuuksiin. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Lukiolaisten ja ammattikorkeakoulun haastatteluprojekti
Lappeenrannan lukiolaiset haastattelivat eri alojen ammattilaisia kielten merkityksestä työelämässä. Yhteistyöprojektiin osallistui myös Saimaan ammattikorkeakoulu. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Innovointipäivä ammattikorkeakoulussa
Lukiolaiset pääsivät ideoimaan ikääntyville sopivia digiympäristöjä yhdessä ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Lukiolaiset tutustumassa Pelastuskoulun toimintaan
Vuosaaren lukio kävi tutustumassa Helsingin Pelastuskouluun. Vierailun aikana opittiin esimerkiksi vaatimuksista, jotka kouluun hakijan tulee täyttää, sekä koulutuksen sisällöistä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat kuuntelemassa kognitiotieteilijää
Vuosaaren lukiossa kävi kognitiotieteilijä kertomassa tutkijan työstä ja tekoälyyn liittyvistä eettisistä ja moraalisista kysymyksistä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat luomassa matkailutuotteita
Tikkurilan lukiossa toteutettiin yhteiskuntaopin soveltava kurssi, jolla tehtiin yhteistyötä paikallisen ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa. Näiden kolmen oppilaitoksen opiskelijoista kootut tiimit loivat matkailutuotteita Vantaalle. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
HalloHolland! – opintomatka viiteen yliopistoon Alankomaissa
Alppilan ja Luonnontiedelukion yhteinen opintomatka toteutettiin 4.-9.11.2019. Kahden opettajan lisäksi 10 opiskelijaa oli tutustumassa viikon ajan Amsterdamin, Leidenin, Haagin, Utrechtin ja Groningenin yliopistoihin ja niiden englanninkielisiin koulutusohjelmiin. Ryhmä tapasi viikon mittaan myös Alankomaissa opiskelevia suomalaisia.
Lue lisää
Alumnien aamupäivä ja tieteen iltapäivä Sibelius-lukiossa
Sibelius-lukiossa vietettiin alumnien aamupäivää ja tieteen iltapäivää tammikuussa 2019. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Tulevaisuuspäivä Sibelius-lukiossa
Sibelius-lukiossa järjestettiin tulevaisuuspäivä, jossa kuunneltiin tulevaisuudentutkijan luento ja tehtiin työpajoissa tulevaisuusaiheisia tehtäviä. Päivässä esiteltiin myös urapolkuja ja kuunneltiin kuoron esitys. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Yhteistyö ammatillisen oppilaitoksen kanssa englannin kielen kurssilla
Lumon lukiossa tehtiin yhteistyötä paikallisen ammatillisen oppilaitoksen kanssa ENA06 -kurssilla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Korkeakouluyhteistyö apuna ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa
Saimaan ammattikorkekoulun opiskelijat pitivät Lappeenannan lukioilaisille taloustiedon seminaarin, jonka tarkoituksena oli valmentaa opiskelijoita taloustiedon ylioppilaskoetta varten. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opinto-ohjauksen kurssin tuunaaminen verkkokurssiksi
Sibelius-lukiossa tuunattiin opinto-ohjauksen lähikurssista verkkokurssi. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Tutustumistretki/Opintomatka Tallinnan korkea-asteen jatko-opintopaikkoihin
Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukiot tekivät yhteisen opintomatkan Tallinnaan, missä opiskelijaryhmän kanssa vierailtiin kolmessa korkea-asteen jatko-opintopaikassa. Mukana oli yhteensä 28 opiskelijaa ja 2 opinto-ohjaajaa. Malli on kehitetty Tunne Työ-suunnittele ura-hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Kemian opettaja opeTET:issä
Martinlaakson lukiolla kokeiltiin opettajille suunnattua TET-jaksoa. Kemian opettaja tutustui TET-jaksonsa aikana pienpanimon ja paperitehtaan toimintaan. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat opintomatkalla museoissa ja musiikkitieteen laitoksella
Osa Sibelius-lukion opiskelijoista kävi vierailumatkalla kahdessa museossa ja Turun yliopiston musiikkitieteen laitoksella. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat luomassa markkinointisuunnitelmia
Helsingin kielilukiossa tuunattiin markkinoinnin ja myynnin kurssia yhteistyössä tapahtumatuotantoon ja markkinointiin erikoistuneen yrityksen kanssa. Yritys antoi opiskelijaryhmien ratkaistavaksi case-tehtäviä, joissa opiskelijoiden tuli luoda markkinointisuunnitelma. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Lukion tulevaisuuspäivä
Sotungin lukiossa järjestettiin tapahtuma, johon kuului alustajan puheenvuoro ja alumnien esitykset opiskelusta ja omista urapoluista. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat kuuntelemassa alumneja
Vuosaaren lukiossa järjestettiin yhden iltapäivän mittainen alumnipäivä. Alumnipäivässä lukion alumnit kertoivat jatkokoulutus- ja uratarinoitaan. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat liikkumassa palvelutalon asukkaiden kanssa
Martinlaakson lukion LI02 -kurssilaiset kävivät liikkumassa yhdessä läheisen palvelutalon asukkaiden kanssa. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Työelämäpolku suuntaamassa työelämäyhteistyötä
Helsingin kielilukiossa työelämäyhteistyön mallit koottiin yhteen lukiolaisen työelämäpoluksi. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
OpeTET Ateenassa
Martinlaakson lukiossa opettajat saivat halutessaan järjestää itselleen TET-jakson, jonka aikana tutustuttiin itseä kiinnostaviin työtehtäviin. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Työelämäpassi
Etu-Töölön lukiossa pilotoitiin työelämäpassia, jossa opiskelija sai pisteitä eri työelämään liittyvistä tehtävistä. Kun opiskelijalla oli kasassa tarvittava määrä pisteitä, hän sai passista kurssin. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Työelämävieraat filosofian kurssilla
Vuosaaren lukiossa tuunattiin filosofian kurssia työelämälähtöisemmäksi. Kurssille kutsuttiin filosofiaa yliopistossa opiskelleita henkilöitä kertomaan opinnoistaan ja urastaan. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat osallisina teatteriprojektissa
Kallion lukiossa toteutettiin teatteriprojekti, jossa tehtiin yhteistyötä paikallisen ammattiopiston kanssa. Tämän lisäksi näytelmän käsikirjoittaja piti koululla luentoja ja työpajan. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat tutustumassa teatterialan kansainväliseen koulutukseen
Kallion lukiossa vieraili lukuvuonna 2018-2019 teatterialan kansainvälisen koulutuksen esittelijöitä. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat järjestämässä tapahtumaa ikäihmisille
Lumon lukion opiskelijat järjestivät ikäihmisille ja nuorille yhteisen tapaamisen. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden kanssa
Kallion lukiossa tehtiin yhteistyötä kansainvälisten toimijoiden kanssa monella eri tapaa. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Yritysvierailut ja verkostoituminen
Business English kurssi: Yritysvierailut ja verkostoituminen
Lue lisää
Korkeakouluvierailut
Lukiossamme käy vierailijoita eri korkeakouluista ja koulutusohjelmista, sekä Suomesta että ulkomailta.
Lue lisää
Ammattien aamupäivä/iltapäivä
Eri ammatinharjoittajat vierailevat lukiossamme ja kertovat omasta koulutuksestaan, urapolustaan, työtehtävistään ja työelämästä yleisesti.
Lue lisää
TAT ja NY kehittämään Tralla.fi-palvelua
...työelämälähtöisen pedagogiikan kehittämiseen helposti yhdestä paikasta. Tralla.fi-palvelu tarjoaa opettajalle: Yrittäjyyskasvatuksen ja työelämälähtöisen pedagogiikan mallit ja työkalut sekä tietoa yrittäjyyskasvatuksen toimijoista samassa paikassa Työkaluja yrittäjyys-, työelämä-, ja taloustaitojen kehittämiseen Ideoita ja...
Lue lisää
Työ- ja talouselämäkurssi
Ressun lukio suunnitteli oman työ- ja talouselämäkurssin, johon kuului esimerkiksi alumni- ja työpaikkavierailuja, sekä työhön ja talouteen liittyvän tutkimustiedon esittelyä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat mukana tutkimusprojektissa
Lukio-opiskelijoille tarjottiin mahdollisuutta osallistua Helsingin yliopiston järjestämään tutkimusprojektiin kesällä 2019. Osallistuminen oli vapaaehtoista. Opiskelijat saivat tutustua projektin avulla tutkijoiden kenttätyöhön. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijoiden ja koulun oma osuuskuntatoiminta
Osuuskunta yhtenä opiskelijoiden osaamisen hankkimisen paikkana, ja itsensä työllistämisen mahdollistajana. Koulun yhteyteen perustettava osuuskunta mahdollistaa yrittäjyyden harjoittelun ja oman ammattialan osaamisen kehittämisen niin opiskeluaikana ja opintojen jälkeen. Turvallinen paikka kokeilla yrittäjän siipiä.
Lue lisää
Kesätyöportfoliokurssi
Tikkurilan lukiossa järjestettiin kesätyöportfoliokurssi, johon pystyi ilmoittautumaan, mikäli oli saanut vähintään kahden viikon mittaisen kesätyön. Kurssin tehtävät liittyivät tähän kesätyöhön. Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.
Lue lisää
Työelämäyhteistyö järjestön kanssa
Kimpisen lukion opiskelijat pääsivät perehtymään luonnonsuojelujärjestön toimintaan biologian kurssilla. Yhteistyökumppani toteutti monipuolisen projektin yhteistyössä koulun opettajien kanssa. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Lukiolaiset varjostamassa korkeakouluopiskelijoita
Helsingin luonnontiedelukiossa kokeiltiin opiskelijavarjostusmallia. Mallissa lukiolaisille tarjottiin mahdollisuus mennä yliopistolle päiväksi seuraamaan jonkin kiinnostavan koulutusalan opiskelijaa. Malli on kehitetty yhteistyössä Korkeakouluyhteistyömallin luominen Helsinkiin -hankkeessa (rahoittaja OPH), ja Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa (rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto).
Lue lisää
Yritysvierailut osana opinto-ohjausta
Vaskivuoren lukiossa järjestettiin jokaiselle toisen vuosikurssin opinto-ohjauksen ryhmille yritysvierailu. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Aineryhmät alumnitilaisuuksien järjestäjänä
Ressun lukiossa päätettiin järjestää alumnitilaisuudet siten, että kukin lukion kuudesta aineryhmästä järjestää lukuvuoden aikana yhden. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Puhujapankki apuna alumnien yhteydenotossa
Ressun lukioon perustettiin puhujapankki, joka on tarkoitettu lukion alumneille. Ilmoittautumalla puhujapankkiin alumnit ilmaisevat kiinnostuksensa tulla puhumaan lukion työelämätapahtumiin. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Miniyritystoiminta intergoituna peruskoulun arkeen
Miniyritystoiminnassa oppilaat kartoittavat omia vahvuuksiaan ja mielenkiintonsa kohteita sekä koulun toiminnan ja kiinteistön tarpeita. Tämän perusteella he kehittävät omia palveluitaan ja tarjoavat niitä koulun henkilöstön ja oppilaiden käyttöön. Miniyritystoiminnan kehittäminen aloitettiin Utin koulussa vuonna 2016 ja esiteltiin julkisesti ensimmäisen kerran vuoden 2017 ITK-konferenssissa.
Lue lisää
Asiantuntijavieraskokonaisuus
Tikkurilan lukiossa toteutettiin asiantuntijavieraskokonaisuus, jossa opiskelijat kävivät kerran viikossa kuuden viikon ajan kuuntelemassa eri työelämän asiantuntijoita. Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.
Lue lisää
MindBusiness
Hankkeessa kehitettävän toimintamallin avulla edistetään yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymävaihetta vahvistamalla heidän työelävalmiuksiaan yrittäjyystaidoissa eli taitoa, tahtoa ja pystyvyyttä yrittäjämäiseen ajattelutapaan ja -toimijuuteen.
Lue lisää
Bisnestä keittiönpöydältä -hankkeen materiaalit
Bisnestä keittiönpöydältä -hanke on Pohjois-Pohjanmaalla toiminut aktivointihanke, jonka tavoitteena on aktivoida uutta työtä, liikeideaa tai yrittäjyyttä pohtivat henkilöt yhteisöllisen kehittämisen kautta. Hankkeessa luotiin runsaasti verkkomateriaalia, kuten yrittäjätarinavideoita, videoblogeja, teemavideoita yrittäjyydestä ja uudesta työstä sekä webinaaritallenteita. Hyödynnä materiaaleja omassa opetuksessasi ja kehitä osaamistasi yrittäjyydestä ja työn tekemisen uusista tavoista!
Lue lisää
CV-paja Raision lukiossa
CV-pajassa käydään käytännönläheisesti työnhakuun ja oman osaamisen markkinoimiseen liittyviä asioita läpi: mitä täytyy ottaa huomioon työnhaussa ja oman osaamisen markkinoinnissa.
Lue lisää
Monialainen oppimiskokonaisuus: Työ ja yrittäjyys
Oppilaat työskentelevät erilaisissa ryhmissä noin 20 tunnin ajan luoden liikeideoita ja tuoteideoita, joita kehitetään yhteistoiminnallisesti eteenpäin.
Lue lisää
Yrittäjämäinen toimintatapa opettajan opas
Opettajan opas on alkujaan suunniteltu opettajan oppaaksi Etelä-Pohjanmaan 7. luokkalaisten samannimiseen oppiaineeseen, jonka laajuus on 1 vvt. Opas on kuitenkin koottu siten, että se toimii työkalupakkina eri oppiainetaustoista oleville opettajille....
Lue lisää
Alumnipäivä
Helsinge gymnasiumissa toteutettiin alumnipäivä, jossa koulun entiset opiskelijat tulivat kertomaan opinnoistaan ja työelämästä lukiolaisille. Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.
Lue lisää
Opiskelijat tutustumassa yrittäjyyteen ja talouselämään
Tikkurilan lukiossa järjestettiin yhteiskuntaopin soveltava kurssi, jossa opiskelijat tutustuivat yrittäjyyteen ja talouselämään. Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.
Lue lisää
Opiskelijat tutustumassa talouden instituutioihin ja sijoitustoimintaan
Lumon lukion opiskelijat tutustuivat yhteiskuntaopin soveltavalla kurssilla talouden instituutioihin ja sijoitustoimintaan. Kurssilla yhtenä keskeisenä oppimismenetelmänä on yritysvierailut. Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.
Lue lisää
Työtiimi työelämälähtöisyyden organisoijana
Vaskivuoren lukiossa työelämälähtöisyyttä organisoi työtiimi. Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.
Lue lisää
Jatko-opintotapahtuma osana opinto-ohjauksen kurssia
Vaskivuoren lukiossa kakkosille järjestetyssä jatko-opintotapahtumassa vieraat tulivat lukiolle kertomaan omasta alastaan. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta. Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Ammattien ja opintojen esittely läpi vuoden
Espoonlahden lukiossa kehitettiin erilaisista ammatteja ja opintoja esittelevistä tapahtumista yksi integroitu esittelyjärjestelmä, joka toimii läpi vuoden. Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.
Lue lisää
Opinto-ohjaajien järjestämät työelämärastit
Vaskivuoren lukiossa järjestettiin osana opinto-ohjauksen kurssia työelämärasteja, joille osallistui vuorotellen jokainen kakkosluokkalaisten opinto-ohjauksen ryhmä. Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.
Lue lisää
Jatkokoulutusaamupäivä
Alppilan lukiossa järjestettiin jatkokoulutusaamupäivä, johon koko koulu osallistui. Jatkokoulutusaamupäivässä alumnit kertoivat opinnoistaan ja korkeakoulujen hakuprosesseista. Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.
Lue lisää
Ammattien aamupäivä
Lumon lukion ammattien aamupäivässä eri alojen ammattilaiset tulivat lukiolle kertomaan työstään. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Työelämäpäivä
Tikkurilan lukiossa järjestettiin työelämäpäivä lukion toisluokkalaisille. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Yritysvierailu yhteiskuntaopin kurssilla
Tikkurilan lukissa toteutettiin yritysvierailu paikalliseen yritykseen osana yhteiskuntaopin kurssia. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
TET-kurssi lukiossa
Espoonlahden lukiossa järjestettiin viikon mittainen tet-kurssi joustoviikolla. Opiskelijat olivat 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoita. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa.
Lue lisää
Kummiyritysyhteistyö TETissä
Lappeenrannan Lyseon lukiossa hyödynnettiin kummiyritysyhteistyötä kakkosluokkalaisten opokurssilla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Lukiokurssien ja työelämätaitojen opiskelu tiimeissä
Lappeenrannan Lyseon lukio on tarjonnut opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa osan lukio-opinnoistaan tiimiryhmissä. Tiimiopetusta on järjestetty kaikilla vuosikursseilla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Kontaktipankki apuna työelämäverkoston rakentamisessa
Kimpisen lukion opettajat koostivat yhdessä yhteistietokansion, josta voi helposti etsiä kursseillensa sopivia työelämäkontakteja. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat kuuntelemassa jatko-opintovaihtoehdoista
Helsingin luonnontiedelukiossa järjestettiin jatkokoulutusaamupäivä, jonka aikana koulun opiskelijat kuuntelivat kaksi esitystä jatko-opintovaihtoehdoista. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Korkeakoulyhteistyö lukion maantieteen opetuksessa
Kimpisen lukiossa syvennettiin lukiolaisten maantiedon kurssien tuntemusta, kutsumalla yliopisto-opiskelijoita luennoimaan oppitunnille. Vierailun ansiosta lukio sai uuden yhteistyökumppanin korkeakoulusta. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Sarjakuvapaja osana äidinkielen opetusta
Lappeenrannan Lyseon lukiossa järjestettiin sarjakuvapaja osana ÄI3-kurssia . Sarjakuvapaja suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Malli on kehitetty Tunne työ -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Science-kurssi
Science-kurssi on Otaniemen lukion matematiikka- ja luonnontiede puolen opiskelijoille tarkoitettu luonnontiedeaineita yhdistävä kurssi. Kurssin tavoitteena on saada opiskelijat ymmärtämään tieteellisen tutkimusprosessin kulku ja tieteellisen tiedon merkitys. Toisena keskeisenä tavoitteena kurssilla on, että opiskelijat hahmottavat matemaattis-luonnontieteellisten aineiden merkityksen yritysten tuotekehityksessä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Uravarjostus osana opinto-ohjauksen kurssia
Helsingin luonnontiedelukiossa tuunattiin OP02 -kurssia työelämälähtöisemmäksi. Osana kurssia halukkailla opiskelijoilla oli mahdollisuus käydä varjostamassa jonkun henkilön työtä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Biologian kurssin korkeakouluvierailu
Kimpisen lukion opiskelijat pääsivät syventämään tietojansa biologian kurssin sisällöistä korkeakouluvierailulla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Tiimijakso osana lukio-opintoja
Kimpisen lukion opiskelijat kehittivät tulevaisuus- ja työelämätaitojansa tiimijakson aikana perinteisten lukioaineiden ohella. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Metallien kemiaa
Metallien kemiaa on valtakunnallinen kemian syventävä kurssi. Olemme Olarin lukiossa toteuttaneet kurssin yhteistyössä Outotecin kanssa. Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus saada apua oman tutkimuksen suunnitteluun metalleista Outotecin asiantuntijoilta. Loppuseminaariin on osallistunut Outotecin asiantuntijoita arvioimaan opiskelijoiden esityksiä. Mallia on kehitetty ja se on ollut jo käytössä ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta. Hanketta on rahoitettu Euroopan sosiaalirahastosta.
Lue lisää
Työtiimi
Lumon lukioon perustettiin työelämätiimi, jonka tehtävänä oli järjestää ja organisoida työelämälähtöisyyttä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Elävä kirjasto -tapahtuma
Lahden lyseon opiskelijat saivat uuden tavan tutustua työelämän edustajiin ja aktiivisiin kansalaisiin Elävä kirjasto -tapahtumassa. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Mehiläisbiologian kurssi
Otaniemen lukiossa järjestetään mehiläisbiologian kurssi, jolla on mahdollista tutustua mehiläisten biologiaan ja tutkimukseen sekä mehiläistalouteen. Lukiolla on omat mehiläispesät, joten mehiläisiä on mahdollisuus päästä näkemään ja hoitamaan ihan konkreettisesti. Pesän tuotteita on myyty pop up myymälässä. Kurssia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat varjostamassa korkeakouluopiskelijoita
Lappeenrannan Lyseon lukion toisluokkalaiset pääsivät tutustumaan korkeakouluopintoihin korkeakouluopiskelijan johdatuksella. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat kuuntelemassa aivotutkijaa
Helsingin medialukiossa kävi aivotutkija puhumassa keskittymisestä, jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Työkaluja työelämäverkoston rakentamiseen
Kimpisen lukio kehitti työelämäverkostoaan kontaktoimalla koulun alumneja sosiaalisen median avulla. Myös lukiolaisten huoltajia aktivoitiin, kutsumalla heitä lukiolle kertomaan uratarinoitaan. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Kummiyritystoiminta: Opiskelijat mukana lastenpäivän organisoinnissa
Lappeenrannan Lyseon lukion opettaja hankki ryhmälleen yhteistyökumppanin kaupan alan yrityksestä. Opiskelijat pääsivät suunnitelemaan yrityksen teemapäivän ohjelmiston ja osallistuivat teemapäivän toteuttamiseen. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Molekyyligastronomiaa kemian opetuksessa
22 Kimpisen lukion opiskelijaa pääsi tutustumaan kemian tutkimuskurssin sisältöön uudella ja mielenkiintoisella tavalla. Tutkimuskurssin opetuskerran toteuttamisesta vastasi lukion yhteistyökumppani. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat urailtapäivän järjestäjinä
Kuninkaantien lukiossa järjestettiin urailtapäivä, joka toteutettiin opiskelijoiden juontamana paneelikeskusteluna. Paneelikeskustelussa vieraiden opiskelu- ja uratarinoiden lisäksi keskusteltiin nyky- ja tulevaisuuden työelämästä opiskelijoiden laatimien kysymysten pohjalta. Urailtapäivän suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi tehtävään valittu vastuuopiskelijaryhmä ja opinto-ohjaajat. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat yliopisto- ja yritysvierailulla
Helsingin kielilukiossa käytiin kahdessa eri kaupungissa vierailulla yliopistolla ja yrityksessä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Vartijakorttikoulutus yhteistyössä turva-alan yrityksen kanssa
Helsingin kielilukiossa tehdään yhteistyötä turva-alan yrityksen kanssa. Turva-alan yritys järjestää valituille opiskelijoille koulutuksen, josta saa väliaikaisen vartijakortin. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Korkeakouluyhteistyö matematiikan opetuksessa
Kimpisen lukiossa hyödynnettiin korkeakouluyhteistyötä kurssiopetuksessa: Yhteistyöoppilaitoksen opiskelijat tulivat pitämään oppitunnin matematiikan kurssille. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Kärkikurssit
Kärkikurssit ovat Aalto yliopiston ja lukioiden yhteistyökursseja, jotka järjestetään intensiivikursseina eri aihepiireistä. Yleensä aiheet ovat oppiainerajat ylittäviä sekä sisältö lukiolaiselle vaativa. Kurssin opettajina toimivat yliopiston opettajat ja jatko-opiskelijat. Teorian lisäksi kursseilla on runsaasti käytännön tekemistä. Kurssien avulla on mahdollisuus kurkistaa yliopistomaailman puolelle. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitelty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Kummiyritystoiminta: Opiskelijat mukana Joulunavaus -tapahtuman organisoinnissa
Opiskelijat pääsivät osallistumaan tapahtuman järjestämiseen ja tutustumaan kaupan alaan kummiyrityksen kanssa tehdyssä yhteistyöprojektissa. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
NY-toiminta osana lukio-opintoja
Lahden lukioiden opiskelijat tutustuivat yrittäjyyden käytäntöihin kahdella eri tavalla kevätlukukauden aikana. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Circula -kiertotalouspeli lukio-opetuksessa
Kimpisen lukiossa pelattiin Circula -kiertotalouspeliä osana lukiokurssien päättöpäivän ohjelmaa. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Minä brändinä -kurssi
Helsingin kuvataidelukiossa järjestettiin oman osaamisen tunnistamiseen ja sen analysointiin keskittyvä kurssi. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Uravarjostus OP02-kurssilla
Lahden lyseon lukion opiskelijat suunnitelivat ja toteuttivat uravarjostuksen valinnaisena osana OP02-kurssia. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Työelämälähtöisyys taloustieteiden opetuksessa
Lukion taloustieiden kursseilla huomioitiin työelämälähtöisyys, liittämällä kurssien ohjelmaan yhteistyökumppaneiden vierailuja. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat kuuntelemassa toimittajana työskentelevää teologia
Vuosaaren lukioon tuli vieraaksi teologin koulutuksella toimittajan töitä tekevä henkilö. Tarkoituksena oli laajentaa opiskelijoiden näkemyksiä siitä, millaiseen työhön teologin koulutuksella voi hakea. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Uratarinat osaksi OP02-kursseja
Opiskelijat perehtyivät erilaisiin urapolkuihin OPO2-kurssilla. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Pohjoismaalaisen yhteistyön suuntaviivoja luomassa
Helsingin kuvataidelukiossa aloitettiin etsimään Pohjoismaisia yhteistyökumppaneita yhteispohjoismaista muotoiluprojektia varten. Lisäksi suunniteltiin ulkomaisista opintomahdollisuuksista tiedottamista alumnien välityksellä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Lukiolaiset aktivoimassa palvelutalon asukkaita
Kimpisen lukio sai keväällä 2019 pyynnön yhteistyöhön paikallisen palvelutalon kanssa. Lukiolaiset suunnittelivat ja järjestivät ohjelmaa palvelutalon asukkaille. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Työssäkäynti avainasemassa kurssin suorittamisessa
Helsingin medialukioon luotiin kurssi, joka suoritetaan käymällä töissä. Työskentelystä tehdään raportti, jonka jälkeen kurssista saa suoritusmerkinnän. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opettajien TET-päivä
Lappeenrannan Lyseon lukion opettajat kehittivät työelämätuntemustaan TET:in avulla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Tiimikurssipari -pilotti
Lappeenrannan Lyseon lukion 1. vuosikurssin opetukseen on sisällytetty tiimikurssi -toimintaa. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Verkostokansio
Lumon lukiossa luotiin verkostokansio työelämäyhteistyössä käytettyjen kontaktien yhteystietojen säilyttämistä ja jakamista varten. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat kuuntelemassa alumneja
Helsingin kielilukiossa järjestettiin kaksiosainen alumnitapahtuma. Ensin entiset opiskelijat tulivat kertomaan nykyisille opiskelijoille lukion jälkeisistä jatko-opinto- ja urapoluistaan. Tämän jälkeen alumnit saivat tavata toisiaan, opettajia ja opiskelijakunnan edustajia. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Lukio yhteistyössä korkeakouluopiskelijoiden kanssa
Kallion lukiossa tehtiin yhteistyötä korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Yhteistyömuotoja oli koulutuspolkujen esittelyt ja työpajat. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Ope-haastattelut
Opiskelijat haastattelivat opettajiaan, ja tekivät niiden perusteella tekstejä, joissa käsiteltiin opettajien uratarinoita ja niiden moninaisuutta. Valmiit tekstit esiteltiin muille opiskelijoille. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Työelämätaitojen harjoittelu liikuntatutortoiminann puitteissa
Espoonlahden lukiossa käynnistettiin liikuntatutortoiminta, johon kuului myös työelämätaitojen harjoittelua. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Teemapäivä globaaleista haasteista ja vaikuttamisesta
Helsinge gymnasium järjesti yhdessä kahden muun ruotsinkielisen lukion kanssa teemapäivän globaaleista haasteista ja omilla teoilla vaikuttamisesta. Opiskelijat kävivät päivän aikana kuuntelemassa vierailijaluentoja ja osallistuivat työpajaan. Malli on kehitetty Tunne työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Korkeakouluyhteistyö taloustiedon kurssilla
Korkeakouluopiskelijat osallistuivat lukion taloustiedon kurssin päättöpäivän toteuttamiseen. Opiskelijat suunnittelivat päättöpäivän ohjelman niin että lukio-opiskelijat saivat kurssisisältöjen lisäksi korkeakouluopiskelijoilta monipuolisesti tietoa jatko-opinnoista ja työelämätaidoista. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Työnhaun ja oman osaamisen sanallistamisen valmennus
Helsingin kielilukiossa järjestettiin työnhakuun ja oman osaamisen sanallistamiseen liittyvä valmennus. Valmennus oli osa opinto-ohjauksen kurssia. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Työelämätreffit osana opetuksen suunnittelua
Lappeenrannan Lyseon lukion opettajat käyttivät osan yhteissuunnitteluaikaansa työelämätaitojen kehittämiseen työelämätreffien avulla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat tutustumassa työelämään
Espoonlahden lukiossa toteutettiin lukio-tet, jossa opiskelijat olivat neljä päivää työharjoittelussa. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Alumnit kertomassa opinnoistaan
Espoon yhteislyseon lukiossa järjestettiin alumnipäivä, jossa lukion entiset opiskelijat kertoivat omista opiskeluistaan. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat elokuvantekijöinä
Opiskelijat tutustuivat elokuvaohjaajan työhön äidinkielen ja kirjallisuuden kurssilla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Työelämälähtöisyys kevätjuhlassa
Lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille toteutettiin erilainen kevätjuhla, jonka teemassa oli huomioitu työelämälähtöinen lähestymistapa. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijoiden vanhemmat kertomassa ammateistaan
Espoon yhteislyseon lukiossa toteutettiin Ammattiaamu-tapahtuma, jossa opiskelijoiden vanhemmat tulivat koululle kertomaan ammatistaan ja uratarinastaan. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Työelämäaiheinen teemapäivä
Helsingin medialukiossa järjestettiin työelämäaiheinen teemapäivä kolmannen vuoden opiskelijoille. Teemapäivään sisältyi luento ja yritysvierailuja. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat varjostamassa työtä
Helsinge gymnasium toteutti mallin, jossa lukion toisluokkalaiset kävivät varjostamassa työtä osana opinto-ohjauksen pakollista kurssia. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Työelämäkouluttaja mukana VESO-päivässä
Helsingin medialukiossa otettiin työelämäkouluttajan luento osaksi opettajien VESO-päivää. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opettajien uratarinatuokiot
Kimpisen lukiossa esiteltiin opettajien uratarinoita teemalla, "Miten meistä tulikaan opettajia". Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Pelillisyyden hyödyntäminen ruotsin kurssilla
Helsingin medialukiossa käytettiin ruotsin kurssilla hyödyksi Seppo-pelialustaa. Viikon mittaisen opintojakson aikana opiskelijat kävivät pelin avulla läpi koko työnhaun prosessin. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Työelämälähtöisempi BI02-kurssi
Kimpisen lukion opettaja otti tavoitteekseen saada työelämälähtöisyys keskeiseksi osaksi hänen opettamiaan kursseja. Kurssituunaus aloitettiin biologian kurssista. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Kiertotalouspeli lukio-opetuksessa
Kimpisen lukion opiskelijat pääsivät tutustumaankiretotalouden teemoihin mielenkiintoisen pelin avulla. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Työelämälähtöiset alumnivierailut lukiolla
Ressun lukiossa toteutettiin työelämälähtöinen alumnivierailujen sarja. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Verkko-oppimisympäristö keskustelukanavana
Ressun lukiossa testattiin uutta verkko-oppimisympäristöä, jossa keskustellaan anonyymisti ja reaaliaikaisesti yhteisellä suljetulla verkkoalustalla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Alumneja, työpajoja ja asiantuntijaluentoja Kuninkaantien lukiossa
Kuninkaantien lukiossa järjestettiin koko päivän kestävä työelämätapahtuma, jossa Kuninkaantien lukion alumnit ja muut vierailijat kertoivat opiskelu- ja uratarinoitaan ja pitivät erilaisia työpajoja ja asiantuntijaluentoja. Päivän tavoitteena oli, että opiskelijat saavat uusia ideoita ja tukea urasuunnitteluun. Malli on kehitetty Tunne Työ -suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Valtakunnallisten kurssien tuunaus uralähtöiseksi
Ressun lukiossa kokeiltiin tuunata lukion valtakunnallisia kursseja työelämälähtöisemmäksi korvaamalla opettajan opetusta työelämävierailuilla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
TET-kurssi lukion joustoviikolla
Kuinka toteutettiin onnistunut työelämään tutustuminen lukion joustoviikolla (yhden viikon aikana). Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto
Lue lisää
Leirikoulun avulla tutustuminen eri maiden jatko-opinto- ja työelämämahdollisuuksiin
Helsingin kielilukiossa järjestettiin eri maihin suuntautuneita leirikouluja, joissa oli esillä myös jatko-opinto- ja työelämänäkökulma. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Yhteistyö turvallisuusalan yrityksen kanssa
Tapiolan lukiossa järjestetään lukuvuonna 2019-2020 turvallisuusalan vartiointikurssi. Kurssi järjestetään yhteistyössä turvallisuusalan yrityksen kanssa ja sen käytyään lukiolainen saa vartijakortin ja töitä yritykseltä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Yritysvierailu biologian laboratoriokurssilla
Lumon lukiossa käytiin yritysvierailulla osana biologian laboratoriokurssia. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Keittiömestari mukana kotitalouden kurssilla
Kotitalouden kurssilla toteutettiin kolmen oppitunnin teemakokonaisuus yhteistyössä Saimian keittiömestarin kanssa. Ruoanlaiton lisäksi opiskelijat pääsivät kehittämään tunneilla myös työelämätaitojaan. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Työelämälähtöisempi fysiikanopetus
Lahden lyseon fysiikan työkurssia kehitettiin erilaisin tavoin työelämälähtöisemmäksi. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijat tutustumassa alumnien urapolkuihin ja ammattialoihin
Kallion lukiossa järjestettiin koko koululle ammattien aamupäivä, jossa alumnit esittelivät omaa urapolkuaan ja ammattialaansa. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Alumneille suunnattu tapahtuma
Kallion lukiossa järjestettiin koulun entisille oppilaille iltatapahtuma. Tapahtuman tavoitteena oli alumnien verkostojen ja koulun toiminnan yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen ja uusien toimintamallien ideoiminen mm. nykyisten opiskelijoitten työelämätietoisuuden lisäämiseksi. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Tutustutaan työnkuviin
Opiskelijoiden vanhemmat muodostavat erittäin suuren tietopankin erilaisista ammatteista, työnkuvista ja urapoluista. 1. vk vapaaehtoisista vanhemmista kerätään resurssipankki Otaniemen lukion opiskelijoiden tarpeisiin. Malli on kehitetty Tunne Työ -suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Kummiyritysyhteistyö: Opiskelijoiden järjestämä Tyky-päivä
Opiskelijat pääsivät kehittämään työelämätaitojansa käytännössä, järjestämällä kummiyritykselleen Tyky-päivän. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Työelämäpäivä
Vaskivuoren lukiossa toteutettiin työelämäpäivä, johon kuului luento ja työelämärasteja. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Terveydenhoidon opiskelijat harjoittelussa lukiossa
Saimaan ammattikorkakoulun opiskelijat suorittivat monipuolisen harjoittelun Lappeenrannan lyseon lukiossa. Korkeakouluyhteistyöstä hyötyivät sekä AMK- että lukio-opiskelijat. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Lukio ja henkilöstövuokrausyritys yhteistyössä
Helsingin kielilukiossa tehtiin yhteistyötä henkilöstövuokrausyrityksen kanssa. Yritys kertoi kolmipäiväisestä ravintola-alan koulutuksesta, johon lopulta seitsemän lukiolaista valikoitui mukaan. Nämä lukiolaiset saivat ravintola-alan töitä koulutuksen jälkeen. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Kurssisuoritus työkokemuksen avulla
Alppilan lukiossa järjestettiin kesätyökurssi, jossa opiskelija sai kurssisuorituksen työkokemuksen avulla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Ruokaa ja työelämätietoutta samassa kurssissa
Alppilan lukiossa järjestettiin uusi kurssi, jonka tarkoituksena oli tarjota arkielämässä tarvittavia taitoja ja työelämätietoutta opiskelijoille. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Korkeakouluopiskelijat lukiokursseilla
Kimpisen lukiossa hyödynnettiin korkeakouluyhteistyötä terveystiedon ja biologian kursseilla. Sekä lukio- että korkeakouluopiskelijat osallistuivat teemojen toteuttamiseen. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Sarjakuvapaja HI06-kurssilla
Kimpisen lukiossa toteutettiin historiankurssin päättökoe yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijan kanssa. Yhteistyön avulla koepäivään saatiin yhdistettyä myös työelämä- ja tiimitaitojen kehittämistä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Tunnista vahvuutesi työelämään
Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa lukiolaiset perustavat yksin tai tiimissä oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen osana lukio-opintojaan. Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Tuotekehityskurssi yhteistyössä yrityksen kanssa
Etu-Töölön lukiossa on harjoitettu pitkäaikaista yhteistyötä Elisa Oyj:n kanssa. Tuotekehityskurssilla opiskelijat toteuttavat yrityksen antamia haasteita ja tehtäviä, sekä kuulevat suunnittelutyössä tarvittavista työkaluista, tuotekehityksestä ja palvelumuotoilusta. Mallia on kehitetty hankkeen ulkopuolella ja/tai se on ollut käytössä jo ennen Tunne Työ - suunnittele ura -hanketta.
Lue lisää
Osuuskuntavierailu
Lappeenrannan Lyseon lukiossa hyödynnettiin korkeakouluhyhteistyötä kun sen opiskelijat tutuistuivat ammattikorkeakoulun osuuskuntien toimintaan oppilaitosvierailulla. Vierailuun yhdistettiin äidinkielen kurssin sisältöä. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Uratarinaviikko
Martinlaakson lukiossa järjestettiin uratarinaviikko, jossa opettajat kertoivat oman matkansa lukiolaisesta opettajaksi. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Yritysvierailut kemian kursseilla
Martinlaakson lukiossa käytiin yritysvierailuilla kemian kursseilla. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Uratarinahaastattelut
Lappeenrannan Lyseon lukiolaiset perehtyivät oppilaitoksensa opettajien uratarinoihin haastatteluiden avulla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Tiimipedagogiikan juurruttaminen lukioihin
Lappeenrannan lukioissa on aloitettu tiimikoulutusprojekti, jonka tavoitteena on saada kaikki lukio-opettajat osallistumaan tiimipedagogiikan koulutukseen lähivuosina. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Suomen kielen ja kirjallisuuden kurssin tuunaus työelämälähtöisemmäksi
Vuosaaren lukiossa tuunattiin suomen kielen ja kirjallisuuden projektikurssia. Kurssi tuunattiin työelämälähtöisemmäksi esimerkiksi yrittäjä- ja yritysvierailujen avulla. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Opiskelijoiden vapaaehtoinen työn varjostus
Sotungin lukion ykkösluokkalaiset saivat halutessaan lähteä varjostamaan työtä osana opinto-ohjauksen kurssia. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Alumnitoimintaa sosiaalisen median avustuksella
Helsingin medialukiossa käynnistettiin alumnitoimintaa luomalla Facebook -ryhmä alumneille. Koulusta valmistuneita ylioppilaita pyydettiin liittymään siihen. Olemassa olevaa mallia on jatkokehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Tapahtumajärjestäjäkurssi yhteistyössä henkilöstörekrytointiyrityksen kanssa
Espoossa toteutettiin tapahtumajärjestäjäkurssi yhteistyössä henkilöstörekrytointiyrityksen kanssa. Malli on kehitetty Tunne Työ - suunnittele ura -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto.
Lue lisää
Alkupääomaa kurikkalaisille 4H- ja NY-yrittäjälle
Kurikan kaupunki tarjoaa rahallista tukea uusille 4H- ja NY-yrittäjille. Kaupunki haluaa innostaa nuoria yrittäjyyden pariin yhä enemmän tarjoamalla uudelle yrittäjälle 200 euron alkupääoman.
Lue lisää
Parasta osaamista -hanke
Parasta osaamista -hankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa.
Lue lisää